Screening NT

Zpět na hlavní stranu

Screening NT kombinuje ultrazvukové vyšetření tloušťky nuchálního projasnění (NT = nuchal translucency) s vyšetřením z krve matky. Kombinace těchto dvou metod umožňuje detekci 75-80% dětí s Downovým syndromem.

Tradiční screening (trojitý test) narozdíl od screening NT dokáže zachytit jen 50-60% dětí s tímto syndromem. Proto se doporučuje vyšetření screenig NT.

 

Kdy by měl být screening NT proveden?

Test screening NT by měl být proveden mezi 11.-13. týdnem těhotenství.

 

Kdy budou známy výsledky screening NT?

Kromě pátku oznamuje Centrum prenatální diagnostiky výsledky screening NT telefonicky již v den odběru. Výsledky screening NT jsou k dispozici na oficiálních stránkách www.prenatal.cz.

 

Jaké jsou výhody screenigu NT?

Při vyšetření screening NT lze diagnostikovat vícečetného těhotenství, malformaci plodu, přesné určení stáří těhotenství a stanovení termínu porodu.

 

V čem spočívá vyšetření screening NT?

Vyšetření nuchálního projasnění (nuchální translucence) se provádí v 11.-13. týdnu těhotenství. Pomocí ultrazvuku je změřeno nahromadění tekutiny v podkoží v oblasti krku plodu. Tato tekutina se na ultrazvuku zobrazuje jako projasnění. Přítomnost většího množství tekutiny v tomto prostoru je často spojeno s přítomností chromozonální aberace., např. s Downovým syndromem. Vyšetření screening NT je většinou možné provést přes stěnu břišní.

 

V čem spočívá vyšetření krve?

Vyšetření krve spočívá ve vyšetření dvou látek (pAPP,HCG), které se vytváří v placentě a z níž přestupují do mateřské krve. U těhotenství s Downovým syndromem jsou hodnoty těchto látek abnormální.

 

Výpočet rizika chromozomální aberace:

Při výpočtu se kombinují známá rizika dané věkem matky, tloušťkou nuchálního projasnění a hladinou látek v krvi. Výsledkem je číslo, které udává riziko narození plodu s Downovým syndromem.

 

Negativní výsledek testu (Downův syndom)

Je-li vypočítané riziko nižší než 1:300, je riziko narození plodu s Downovým syndromem v tomto těhotenství nízké. Je důležité si uvědomit, že nízké riziko neznamená žádné riziko.

I při negativním výsledku je vhodné absolvovat ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu se zaměřením na eventuální přítomnost vrozených vývojových vad plodu včetně Downova syndromu.

 

Pokud je výsledek pozitivní (Downův syndrom)

Výsledné riziko testu vyšší než 1:300 znamená i vyšší pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem. To samozřejmě neznamená, že dítě má Downův syndrom.

 Výsledek testu Vám vysvětlíme. Budete-li si přát, je možné Downův syndrom 100% vyloučit pomocí genetického vyšetření plodu (odběrem plodové vody, nebo thoriových klků).

 

Je vyšetření na odhalení Downůva syndromu hrazeno z prostředků všeobecné zdravotní pojišťění?

Toto vyšetření (Downův syndrom) je považováno za nadstandardní a není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Pojišťovna hradí vyšetření prováděné v 16. týdnu – tzv. „trojitý test“.

 Zpět na hlavní stranu

 

Objednejte se vyšetření screening NT

Telefonním čísle:

+420 542 221 740

 Osobně:

Veveří 39

BRNO 

602 00

 

 Internetový marketing, PPC reklama, optimalizace webových stránek pro vyhledávače